Een LEIFpunt … wat is dat?

 

Een rustige plek waar je in alle discretie terecht kan bij goed opgeleide vrijwilligers die empathisch en zonder oordeel luisteren en zo nodig informatie geven over voorafgaande zorgplanning in de brede betekenis. (Informatie verstrekken, onthaalmomenten organiseren, advies geven en sensibiliseren). Je kan er dus terecht met vragen/beslommeringen/problemen rond het levenseinde.  Alle informatie wordt gegeven met respect voor de band met de behandelende arts.

We werken op verschillende niveaus :

-          Informatie verstrekken

-          Onthaalmomenten organiseren

-          Advies geven

-          Sensibiliseren

Bij specifieke vragen zorgen we ervoor dat deze beantwoord worden in samenwerking met de betrokken diensten.

Je kan ons ook vragen voor spreekbeurten, opleidingen op maat of informatieavonden.

 

Een LEIFpunt … voor wie?

 

Voor iedereen met vragen bij het levenseinde. Dit kunnen personen zijn die aan de hand van wettelijke documenten hun voorafgaande zorgplanning willen regelen, maar ook personen met een ziekte die levensbedreigend of ondraaglijk is. We zullen ook een luisterend oor bieden voor naasten en hulpverleners.

 

Een LEIFpunt … waarom?

 

Omdat correcte en volledige informatie belangrijk is, omdat het soms wel wat tijd vergt om duidelijke antwoorden te krijgen op vragen, omdat de correcte documenten belangrijk zijn, omdat het deugd kan doen dat iemand met kennis van zaken onbevangen naar jouw vragen/bezorgdheden kan luisteren,…

En vooral : omdat je alleen op basis van correcte en volledige informatie zelf beslissingen kan nemen die aansluiten bij jouw wensen. Zelfs beslissen om niet te beslissen is een keuze die OK is, als dat weloverwogen gebeurt.

 

De officiële opening van LEIFzuiderkempen wordt voorzien begin juni 2017.

Ondertussen kan u met al uw vragen terecht bij uw arts of op LEIFlijn 078 15 11 55 (bereikbaar op alle werkdagen, tussen 9 en 17 uur).

 

Onthaalmomenten

Elke maandag & donderdag van 15u-17u30

(uitgezonderd feestdagen)

Bij voorkeur na telefonisch contact

015/23 80 71

Locatie

LEIFzuiderkempen

(Somedi/huisartsenwachtpost)

Mechelsesteenweg 70

2220 Heist-op-den-Berg