Rik Torfs

Over het leven kunnen we veel zeggen.

Over de dood weinig.foto rik torfs

Maar levenden moeten over hun dood kunnen spreken als zij dat bevrijdend vinden.

De gedachte dat er niet te kiezen valt is geen keuze.

Misschien valt er ook helemaal niet te kiezen, want de dood overvalt ieder van ons.

Vroeger of later.

Maar als we de dood voelen naderen, brengt met haar in gesprek gaan wellicht meer bevrijding dan de pure vlucht.

 

 

 

 

Marieke Vervoort

Als fervent sportster in een rolstoel belanden was een grote klap, maar als een progressieve aandoening je ook nog onmenselijke pijnen brengt, je af en toe het bewustzijn laat verliezen,

dan brengt dat grote onzekerheid in een mensenleven. "Houd ik dit nog lang vol? Wat als het nog erger wordt? Wat als ik volledig afhankelijk word van anderen? Wat als ik mijn zelfstandigheid volledig dreig te verliezen?"

Allemaal vragen die je niet loslaten. Die onzekerheid kan een mens echt kraken, de onmacht brengt zelfs gedachten aan een wanhoopsdaad in donkere momenten.... Sinds mijn papieren met betrekking tot mijn levenseinde in orde zijn, dankzij LEIF ben ik bij wijze van spreken weer gaan 'leven'. De gedachte dat ik niet onnodig hoef af te zien als het voor mij ondraaglijk wordt, dat er een 'noodrem' bestaat, dat er rekening gehouden wordt met wat ik wel en niet wil... Hierdoor is er een hele hoop stress van me afgevallen en kan ik genieten van elk allerkleinste moment! Ik hoop dat het taboe rond het levenseinde wegvalt. Dit zou heel wat meer levenskwaliteit brengen voor veel mensen!foto Marieke

 

 

 

 

 

 

 

Wim Distelmans

Het LevensEinde Informatie Forum (LEIF), gevestigd te Wemmel, is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF doet dit door het verstrekken van informatie, vorming en advies. LEIF gaat ervan uit dat iedereen die goed geïnformeerd is, wel in staat is om zelf te beslissen over zijn/haar (toekomstig) levenseinde, eventueel na overleg met bekwame (LEIF)artsen of (LEIF)consulenten. Vandaar ook het belang om met de 'papieren in orde' te zijn of aan 'voorafgaande zorgplanning' te doen met behulp van de brochure 'de correcte voorafgaande wilsverklaringen'. En wanneer men kiest om niet te kiezen is dat ook een keuze. De bevolking heeft er baat bij dat ze in haar directe omgeving ook kan beroep doen op deze hulpverlening. Het schitterend initiatief om het regionale LEIFpunt 'LEIFzuiderkempen vzw' op te richten kan daarom enkel maar toegejuicht worden.foto wim uzb 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthaalmomenten

Elke maandag & donderdag van 15u-17u30

(uitgezonderd feestdagen)

Bij voorkeur na telefonisch contact

015/23 80 71

Locatie

LEIFzuiderkempen

(Somedi/huisartsenwachtpost)

Mechelsesteenweg 70

2220 Heist-op-den-Berg